Arnavutça Türkçe Yeminli Tercüman

Arnavutluk Konum: Güneydoğu Avrupa'da, Adriyatik Denizi kıyısında yer almakta olup, kuzey ve kuzey doğuda Karadağ, Kosova, doğuda Makedonya, güney ve güney batıda Yunanistan ile komşudur.
Arnavutluk Coğrafi konumu: 41 00 Kuzey enlemi, 20 00 Doğu boylamı
Arnavutluk Haritadaki konumu: Avrupa
Arnavutluk Yüzölçümü: toplam: 28,748 km²
kara: 27,398 km²
su: 1,350 km²
Arnavutluk Sınırları: toplam: 720 km
Arnavutluk Sınır komşuları: Yunanistan 282 km, Makedonya 151 km, Karadağ 172 km, Sırbistan 115 km
Arnavutluk Akarsuları: Kuzeydeki İşkodra Gölü (368 km²) Balkanlardaki en büyük gölüdür. Ohri Gölü 362 km² güney-doğudadır ve Balkanların en derin gölüdür. Prespa Gölü ise Makedonya, Yunanistan ve Arnavutluk arasındadır. Bunların dışında kuzey ve kuzeydoğusunda küçük alp gölleri mevcuttur. Drin, Mati, İşmi, Erzeni, Şkurbini, Semani, Niosa başlıca ırmaklardır. 152 ırmak ve çay, 5 baraj, 200 kaynak (içme suyu ve mineral) vardır.
Arnavutluk Sahil şeridi: 362 km
Arnavutluk İklimi: Ilıman iklim; kışlar soğuk, bulutlu, yağışlı; yazlar sıcak, açık, kuru geçer; iç kısımlarında daha soğuk ve daha rutubetli bir iklim hakimdir.
Arnavutluk Arazi yapısı: Arnavutluk dağlık bir ülkedir. Ülkenin batısında denizden yüksekliği 300 metre olan platolar olmakla birlikte üçte ikisi dağlık ve tepeliktir.
Arnavutluk Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Adriyatik Denizi 0 m; en yüksek noktası: Maja e Korabit (Korabi dağı) 2,764 m
Arnavutluk Doğal kaynakları: petrol, doğal gaz, kömür, krom, bakır, kereste, nikel
Arnavutluk Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %20
düzenli ekilen topraklar: %5
otlaklar: %15
ormanlık arazi: %38
diğer: %21 (2005 verileri)
Sulanan arazi: 3,530 km² (1993 verileri)
Doğal afetler: yıkıcı depremler; güneybatı kıyısında su baskınları; kuraklık