Arnavutça Türkçe Yeminli Tercüman

Arnavutluk Ekonomisi genel bilgileri: Ekonomisi Avrupa standartlarının altında olan Arnavutluk, serbest piyasa ekonomisine geçiş dönemi yaşamaktadır.
Arnavutluk İş gücü: 1.09 milyon (352,000 göçmen işçi dahil) (2004 tahmini)
Arnavutluk Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %58, endüstri ve hizmet %42
Arnavutluk İşsizlik oranı: Resmi olarak %14.3 (2004 tahmini); gerçek verilere göre %30 civarında olabilir.
Arnavutluk Bütçe: gelirler: 1.96 milyar $; giderler: 2.377 milyon $ (2005 verileri)
Arnavutluk Endüstri: gıda, tekstil ve giyim; kereste, yağ, çimento, kimyasallar, madencilik, temel metalürji
Arnavutluk Endüstrinin büyüme oranı: %3.1 (2005 tahmini)
Arnavutluk Elektrik üretimi: 5.68 milyar kWh (2004)
Arnavutluk Elektrik tüketimi: 6.76 milyar kWh (2004)
Arnavutluk Elektrik ihracatı: 200 milyon kWh (2003)
Arnavutluk Elektrik ithalatı: 1.08 milyar kWh (2004)
Arnavutluk Tarım ve hayvancılık ürünleri: buğday, mısır, patates, sebzeler, meyveler, şeker pancarı, üzüm; et, süt ürünleri
Arnavutluk İhracat tutarı: 650.1 milyon $ (2005 verileri)
Arnavutluk İhracat ürünleri: tekstil ve ayakkabı, metaller ve madensel cevherler, ham petrol, sebzeler, meyveler, asfalt, tütün
Arnavutluk İhracat ortakları: İtalya %72.4, Yunanistan %10.5, Sırbistan ve Karadağ %5 (2005)
Arnavutluk İthalat tutarı: 2.473 milyar $ (2004 verileri)
Arnavutluk İthalat ürünleri: makine ve teçhizatlar, gıda, tekstil, kimyasallar
Arnavutluk İthalat ortakları: İtalya %29.3, Yunanistan %16.4, Türkiye %7.5, Çin %6.6, Almanya %5.4, Rusya %4 (2005)
Arnavutluk Dış borç tutarı: 1.55 milyar $ (2004)
Arnavutluk Para birimi: Lek (ALL)
Arnavutluk Para birimi kodu: ALL
Arnavutluk Mali yıl: Takvim yılı