Arnavutça Tercüman Shqip Turqisht, Turqisht Shqip shërbimet përkthyese

an image
 

Me anë të përkthimit Shqip Turqisht ju ofrojme shërbimet në këto institucione

 

Zyrat perkthyese
Gjykata të rënda penale
Gjyqe
Sindikata
Takime biznesi
Kompanitë e turizmit
Spitale
Ekspozita
Konferenca
Programet  Tv dhe Radio

Me anë të përkthimit Shqip Turqisht ju ofrojme shërbimet në lloje të tilla dokumentash

Prokura,Çertifikata/Përkthimin
Regjistrimet Tregtare/Përkthimin
Udhëzimet per përdorim/Përkthimin
ID, Kart Identitore/Përkthimin
Kontratat e kompanive/Përkthimin
Dokumenta Tregtare/Përkthimin
Fatura/Përkthimin
Diploma/Përkthimin
Siguracionet/Përkthimin
Marrëveshje /Përkthimin
Broshura/Përkthimin
Letër dhe dokumente/Përkthimin
Pasaport/Përkthimin


Patent/Përkthimin
Fjalor ligjor dhe Kushtet/ Përkthimin
Dëshmi eklarate/Përkthimin
Raport ekspertësh/Përkthimin
Raporte Vjetore/Përkthimin
Marketing/Përkthimin
Anket/Përkthimin
License/Përkthimin
Këshillime/Përkthimin
Tekste,libra,revista,katalogë/Përkthimin
Dokumente per pasuri/Përkthimin
Vendime,leje qendrimi/Përkthimin
Rast Divorcim/Përkthimin

 

Përkthimi të njëpasnjëshme
an image

Përkthimi ardil, shërbimet nëpërmjet interpretimeve të njëpasnjëshme, përdoret më tepër në mbledhet, është veçanërisht për takime të vogla, pyetje patrullë, dëgjim dhe dhënje deklaratë, shërbime shoqërues për tregti, shëndetësi, në degen e turizmit, gjykata dhe nëper burgje, ekspozita, panaire, takime biznesi, autorizime te ndryshme, shitjet e produktit nepermjet informacioneve të njëkohshme, etj.

Përkthimi në kabınë
an image

Përkthimi simultant kryhet në kabinë, shërbimet kryhen me përvojë më e lartë, me sistem zëri të veçantë ku numri i pjesëmarrësve në keto organizime është në shkallë të lartë. Në këtë opsion shërbimi sigurohet nga njëra anë duke dëgjuar duke përkthyer menjëhere. Në organizimet për takime, biznes, seminare, konventa, konferenca dhe organizacione të tjera të tilla

Përkthıme të dokumenteve zyrtare
an image

Përkthimin e dokumenteve zyrtare e kryejmë me shumë vëmendje dhe seriozisht. Përkthime urgjente.Ofrojmë përkthim në mënyre profesioniale dhe emergjente në intervistat e punës,takime,seminare, konferenca, kujdesin shëndetësor, dëshminë në gjykata nëpërmjet interpretimeve tëshërbimeve gojore dhe me shkrim.

Arnavutluk GazeteleriArkivi i Shqipërisë