Arnavutça Türkçe çeviriShqip Turqisht, Turqisht Shqip Përkthyese e noterizuar Monika Kasrat   Facebook Ekle
 

Përshëndetje

 

an image

 
Nga viti 2003 kryej profesıonın sı përkëthyese e noterizuar nga gjuha shqipe në turqisht dhe anasjelltas..Kryesisht në Stamboll, Ankara, Izmir, Antalja,Bursa dhe në bashkëpunim me shumë byro juve ju ndihmojmë me përkthimet gojore ose me shkrim, per çdo lloj ose volum do të vazhdoje te kryejë perkthime me parim si një përkthyese me përgjegjësi, me seriozitet dhe besnikëri.
Ju në faqen tonë, mund të merrni ndihmë për përkthim, me shkrim mund tju dërgojme dokumentet e përkthyera, të çertifikuara ne notarite zyrtare dhe shërbimeve e konsulencës të përkthimit në degët industriale, ekonomike, turizëm, afariste,ligjore, teknike ,marketing, mjekësi, seminare, sindikata, konferenca , tekste, anket, intervistat e punës, takime biznesi, konventave, shërbimi nëpër gjyqe.
Udhëtimeve turistike, nëpër hotele, lidhjeve direkt në programet televizive dhe radio si dhe për dokumentat të rëndësishme me përmbajtje jetike dhe në lidhje me shitjet e produkteve nëpërmjet informacioneve. Per çdo lloj organizacionesh, dëshminë në gjykata, interpretimin gojore e gjyqësore në burgje, nënshkrimet, regjistrimet,udhëzimet per përdorim, interpretimin gojore udhërrëfyes ne udhëtimet turistike, kontrata pune, dokumente, faturat, politikën e siguracioneve, kontratat e bankave, broshura, përkthim te letrave, dhe korrigjim e dokumenteve të përkthyer në gjuhën Shqipe dhe Turke dhe shërbimeve të konsultimit në spitale të ndryshme,librave, revistave dhe katalogë, dhe përkthime të dokumenteve për shtyp. nëse është e nevojshme; certifikime te noterizuara / Apostille / legalizimin, dokumentet me përmbajtje jetike si dhe përkthime pune me kërkesë te kompanive per përkthim dokumentacionit ose të vazhdimësisë, përkthimet e kontratave dhe sherbimet per çdo çështje.
 

Google maps

Harita Shqipe

Harita Shqipe

  Përkthyese nga gjuha Shqipe në Turqisht dhe nga gjuha Turke në Shqip
Përkthimi të njëpasnjëshme
an image

Përkthimi ardil, shërbimet nëpërmjet interpretimeve të njëpasnjëshme, përdoret më tepër në mbledhet, është veçanërisht për takime të vogla, pyetje patrullë, dëgjim dhe dhënje deklaratë, shërbime shoqërues për tregti, shëndetësi, në degen e turizmit, gjykata dhe nëper burgje, ekspozita, panaire, takime biznesi, autorizime te ndryshme, shitjet e produktit nepermjet informacioneve të njëkohshme, etj.

Përkthimi në kabınë
an image

Përkthimi simultant kryhet në kabinë, shërbimet kryhen me përvojë më e lartë, me sistem zëri të veçantë ku numri i pjesëmarrësve në keto organizime është në shkallë të lartë. Në këtë opsion shërbimi sigurohet nga njëra anë duke dëgjuar duke përkthyer menjëhere. Në organizimet për takime, biznes, seminare, konventa, konferenca dhe organizacione të tjera të tilla

Përkthıme të dokumenteve zyrtare
an image

Përkthimin e dokumenteve zyrtare e kryejmë me shumë vëmendje dhe seriozisht. Përkthime urgjente.Ofrojmë përkthim në mënyre profesioniale dhe emergjente në intervistat e punës,takime,seminare, konferenca, kujdesin shëndetësor, dëshminë në gjykata nëpërmjet interpretimeve tëshërbimeve gojore dhe me shkrim.

Arnavutluk bilgi bankasıArkivi i Shqipërisë

 

Coğrafi verileri-- Nüfus bilgileri-- Yönetim-- Ekonomi--Ulaşım ve taşımacılık--İletişim bilgileri