Arnavutça Türkçe Tercüme Türkçe Arnavutça, Arnavutça Türkçe Tercüme Referanslar

an image
 

Përkthimi të njëpasnjëshme
an image

Përkthimi ardil, shërbimet nëpërmjet interpretimeve të njëpasnjëshme, përdoret më tepër në mbledhet, është veçanërisht për takime të vogla, pyetje patrullë, dëgjim dhe dhënje deklaratë, shërbime shoqërues për tregti, shëndetësi, në degen e turizmit, gjykata dhe nëper burgje, ekspozita, panaire, takime biznesi, autorizime te ndryshme, shitjet e produktit nepermjet informacioneve të njëkohshme, etj.

Përkthimi në kabınë
an image

Përkthimi simultant kryhet në kabinë, shërbimet kryhen me përvojë më e lartë, me sistem zëri të veçantë ku numri i pjesëmarrësve në keto organizime është në shkallë të lartë. Në këtë opsion shërbimi sigurohet nga njëra anë duke dëgjuar duke përkthyer menjëhere. Në organizimet për takime, biznes, seminare, konventa, konferenca dhe organizacione të tjera të tilla

Përkthıme të dokumenteve zyrtare
an image

Përkthimin e dokumenteve zyrtare e kryejmë me shumë vëmendje dhe seriozisht. Përkthime urgjente.Ofrojmë përkthim në mënyre profesioniale dhe emergjente në intervistat e punës,takime,seminare, konferenca, kujdesin shëndetësor, dëshminë në gjykata nëpërmjet interpretimeve tëshërbimeve gojore dhe me shkrim.

Arnavutça Türkçe Tercüman